Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä: 28.9.2011

1. Rekisterinpitäjä Waasa Zone Internet Solutions ay
Wolffintie 36 F2
65100 VAASA
www.waasazone.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Teppo Kangas
Wolffintie 36 F2
65100 VAASA
teppo.kangas@waasazone.fi
3. Rekisterin nimi Kodinpuhdistus-verkkokauppa
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakastietojärjestelmä
5. Rekisterin tietosisältö Nimi, osoite, matkapuhelinnumero, sähköposti, IP-osoite, ostoshistoria
6. Säännönmukaiset tietolähteet Käyttäjän ilmoittamat tiedot sekä verkkokaupan ostotapahtumat
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Waasa Zone voi luovuttaa asiakastietoja lainsäädännön sallimalla tavalla. Asiakas voi tarvittaessa kieltää asiakastietojen käytön. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
9. Rekisterin suojauksen periaatteet Asiakastietoja säilytetään tietosuojalainsäädännön määräämällä tavalla. Rekisteri on suojattu alan standardien mukaisilla suojaustekniikoilla, kuten palomuureilla ja salasanasuojauksella

Sähköposti: info@kodinpuhdistus.fi